تهران - خیابان فرمانیه - نرسیده به پاسداران -پلاک 10
تلفن خط ویژه : 22293756
نمابر : 22809671
پست الکترونیک : info@farmanieh.com